Питања- запошљавање

Листа питања за кандидате који конкуришу за запошљавање у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ, из области управе су у складу са програмом полагања испита за рад у органима управе, припремљена и објављена у складу са чланом 18. Правилника о запошљавању ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 33/14)

Стручна питања

еГрађани