Pitanja - Zapošljavanje

Lista pitanja za kandidate koji konkurišu za zapošljavanje u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, iz oblasti uprave su u skladu sa programom polaganja ispita za rad u organima uprave, pripremljena i objavljena u skladu sa članom 18. Pravilnika o zapošljavanju ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 33/14)