Kontakti

Šef Kabineta gradonačelnika

Stojanka Knežević
Adresa:Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/490-011
e-mail: stojanka.knezevic@bdcentral.net

Sekretar Vlade Brčko distrikta BiH

Davor Šolaja
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-815
e-mail: davor.solaja@bdcentral.net

Šef Zakonodavne kancelarije

Adnan Pašalić
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 149/240-619
e-mail: adnan.pasalic@bdcentral.net

Šef Inspektorata 

Damir Bulčević
Adresa: Cvijete Zuzorić, 1
Telefon: 049/220-002
e-mail: damir.bulcevic@bdcentral.net

Predsjednik Apelacione komisije

Milorad Zivlak
Adresa: Mehmedagića, bb
Telefon: 049/217-610
e-mail: milorad.zivlak@bdcentral.net

Odbor za zapošljavanje (Stalni članovi Odbora)

Bosiljka Radić; Amir Softić; Ilija Goričkić
Adresa: Mehmedagića, bb
Telefon: 049/213-779; 049/217-357
e-mail: bosiljka.radic@bdcentral.net; amir.softic@bdcentral.net; ilija.gorickic@bdcentral.net

Upravni inspektori

Valentina Vuković; Azra Omerhodžić
Adresa:Cvijete Zuzorić, 1
Telefon: 049/215-006
e-mail: valentina.vukovic@bdcentral.net; azra.omerhodzic@bdcentral.net

Koordinator za reformu javne uprave

Vesna Mišović
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-644
e-mail: vesna.misovic@bdcentral.net