Vlada okončala 63. i započela 64. redovitu sjednicu

31.7.2019. Vlada Brčko distrikta BiH na današnjem, šestom nastavku 63. redovite sjednice nije podržala amandman Kluba poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) na prijedlog Zakona o radu Brčko distrikta BiH kao ni amandman Kluba poslanika Partije demokratskog progresa (PDP).

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da će bez obzira na ishod glasanja amandmani ići pred poslanike u Skupštinu Brčko distrikta BiH koji će se u konačnici izjasniti o ovome.

„Prijedlog amandmana SDP-a nije dobio saglasnost Vlade u kojem je, između ostalog, bilo predloženo da nadležna organizacijska jedinica za rad i radne odnose bude Odjel za poljoprivredu. Također, ni na prijedlog amandmana PDP-a Vlada nije uspjela da postigne suglasnost. To znači da će, bez obzira na ishod glasanja o jednom i o drugom amandmanu, ti amandmani svakako ići pred zastupnike u Skupštinu koji će se u konačnici izjasniti. Ja još jednom potenciram da je upravo usvajanje Zakona o radu u drugom čitanju u Skupštini vrijeme kada bi trebalo i donijeti određeni zaključak u kojem pravcu ići kada je u pitanju određivanje nadležne organizacijske jedinice“, kazao je Milić dodajući da je potrebno Zakon o vladi i Zakon o javnoj upravi reformirati na način da se utvrdi koje su to nove djelatnosti koje bi trebalo uobličiti kroz Vladu i javnu upravu.

„Nisu tu u pitanju samo rad i radni odnosi, postoji i niz drugih djelatnosti, postoje različite vrste ideja o tome da bi pojedine odjele trebalo spojiti u jedan odjel koji bi se recimo bavilo kapitalnim projektima i slično“, kazao je Milić.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 64. redovitnu sjednicu na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Odjelu za komunalne poslove za privremeno upravljanje nekretninama koje su određene kao lokacije za izgradnju grobalja – mezarja na području Brčko distrikta BiH.

Predstojnik Odjela za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Zoran Bulatović kazao je da je u odluci predloženo da će nadležni odjel u suradnji sa vjerskom zajednicama upravljati tim lokacijama.

„Odjel je postupio po odluci Skupštine Brčko distrikta BiH iz 2012. godine i proveo kompletnu proceduru i predložilo danas Vladi na usvajanje koju smo usvojili i ona nakon ovoga ide u daljnju skupštinsku proceduru. Na zahtjev Islamske zajednice u Brčkom dodijeljene su lokacije na području MZ Brod koja je površine oko 80.000 četvornih metara i lokacija postojećeg mezarja kod Pete osnove škole koja je površine oko 8.000 četvornih metara i tu se radi o proširenju. Na zahtjev Srpske pravoslavne crkve dodijeljene su dvije lokacije. Jedna se nalazi na Kobiliću u MZ Brezik površine oko 30.000 četvornih metara i lokacija Potočari površine oko 150.000 četvornih metara. Nadamo se da ćemo na ovaj način na duže razdoblje riješiti tu problematiku s tim što nam ostaje obveza da, ukoliko isti zahtjev uputi Katolička crkva, imamo obavezu da lokacije na teritoriji Ulović i Dubrave u skladu sa njihovim potrebama isto provedemo proceduru“, kazao je Bulatović.

Vlada je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila i Prijedlog zaključka u vezi sa primjenom Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini.

Nastavak 64. redovite sjednice bit će održan u petak, 2. augusta, 2019. godine.