Vlada održala drugi nastavak 60. redovne sjednice

24.4.2019. Vlada Brčko distrikta BiH danas je održala drugi nastavak 60. redovne sjednice na kojem je u formi zaključka dala saglasnost na Prijedlog odluke o uspostavljanju Jedinice za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u skladu sa Statutom Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH.

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da bi prijedlog odluke trebao da pretrpi izmjene u smislu da se pravilnici usvajaju na prijedlog Upravnog odbora uz saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH.

On je naglasio da je Jedinica neophodna u takvom procesu implementacije i samog kandidovanja za projekte iz međunarodnih fondova. 

„Mi smo se i do sada uključivali u slične projekte preko jedinica za implementaciju s nivoa entiteta, dakle, nismo imali svoju jedinicu iako smo imali obučene ljude koji su davali svoj doprinos realizaciji projekata kroz učešće u drugim jedinicama. Zahvaljujući njihovom angažmanu prepoznata je i potreba, ali i velike mogućnosti Distrikta da se kroz tu jedinicu ostvari još kvalitetnija saradnja, posebno kada su u pitanju privlačenje grantovskih sredstava, IPA projekti i slično. Mi smo se odlučili da formiramo jednu takvu Jedinicu pri Razvojno-garantnom fondu“, kazao je Milić, dodajući da je Distrikt praktički ušao u još jedan projekat Svjetske banke za revitalizaciju koridora rijeka Sava i Drina kojim je, između ostalog, predviđeno da Distrikt ima svoju Jedinicu za implementaciju. 

„Mi bismo na osnovu tog projekta trebali dobiti oko 13 miliona eura, od čega bi najveći dio bila grantovska sredstva i iz tog razloga smo po hitnoj proceduri donijeli takvu odluku. Nakon ovoga slijede aktivnosti na izradi pravilnika koji će urediti rad ove jedinice i omogućiti njen početak rada“, kazao je Milić. 

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo u Brčko distriktu BiH, Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Završni izvještaj o realizaciji Okvirne strategije za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, Prijedlog zaključka u vezi s Nacrtom memoranduma o razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade države Katar i Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na tekst prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prevozu. 

Članovi Vlade danas su primili k znanju i Informaciju o regionalnoj agendi za investicionu reformu kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za mjesec februar 2019. godine. Ostvareni ukupni prihod za februar mjesec iznosi 16.842.388 KM, dok je rashod 8.682.714 KM. 

Sa današnje sjednice povučene su tačke razmatranje i usvajanje Plana rada Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2019. godinu i Informacije u vezi s poslaničkim pitanjem poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH Uroša Vojnovića.