Vlada nastavlja sa učešćem na projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

17.9.2021. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Nedim Hamzabegović učestvovao je na promociji druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Image for news

Tom prilikom naglašena je važnost pitanja mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je zajednički projekat vlada Švicarske i Švedske.

Za provođenje navedenog projekta zadužen je Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice FBiH, Vladom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i oba entitetska saveza općina/opština i gradova.

Druga faza projekta se provodi u ukupno 41 jedinici lokalne samouprave i 199 mjesnih zajednica širom Bosne i Hercegovine i traje do 2024. godine.

Projekat za cilj ima poboljšanje kvalitete života i veći angažman građana u procesima donošenja odluke te povećanje rodne ravnopravnosti kroz sistemske promjene i ciljane intervencije na lokalnom nivou.