Projekat jačanja zaštite nacionalnih manjina: uspostavljena web stranica

27.3.2019. U sklopu projekta jačanja zaštite nacionalnih manjina u Bosni Hercegovini pod nazivom „Upoznajmo manjine, uklonimo predrasude“ uspostavljena je web stranica o nacionalnim manjinama u Brčko distriktu BiH. 
http://nacionalnemanjinebdbih.net/bs/

Image for news

Cilj projekta, uključujući i web stranicu, jeste da pruža informacije o mogućnostima jačanja zaštite nacionalnih manjina, informiše javnost o aktivnostima nacionalnih manjina, njihovoj kulturi, običajima, pravima i sl.
 
Izradu web stranice kroz program „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“ finansirali su Vijeće Europe i Delegacija Europske unije, a projekat provodi Tim za implementaciju projekta pri Kabinetu gradonačelnika Brčko distrikta BiH.