Prezentovan projekat „Studija turističke signalizacije za područje Brčko distrikta BiH“

1.7.2020. U amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Brčko distriktu BiH danas je prezentovan projekat pod nazivom „Studija turističke signalizacije za područje Brčko distrikta BiH“ koji je realizovan od strane Ekonomskog fakulteta u Brčkom u saradnji s Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da će ovaj projekat sigurno doprinijeti da se turistička ponuda ili djelatnosti na prostoru Distrikta pokrenu u pozitivnom pravcu.

„Nadam se da će to biti još jedan podsticaj za organizaciono uređenje oblasti turizma u Distriktu, a to podrazumijeva i formiranje posebnog pododjeljenja za turizam i trgovinu. Nadam se da je ovo samo uvod u tu vrstu priče i da ćemo vrlo brzo doći do formiranja ovog pododjeljenja, a onda kroz njegove aktivnosti napraviti i konkretne pomake na polju turizma na prostoru Brčkog“, kazao je Milić.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH Pero Gudeljević naglasio je da je ova studija jedna osnova kako bi i Odjeljenje osiguralo sredstva da se i fizički obilježe svi turistički potencijali kao i drugi potencijali u Distriktu. On se zahvalio GIZ-u koji je osigurao sredstva za izvođenje studije, kao i Ekonomskom fakultetu koji su radili na ovoj studiji.

Šef Službe za turizam u Vladi Brčko distrikta BiH Aleksandar Đurić kazao je da je turistička signalizacija, kao važan dio materijalne infrastrukture, nedostajala Distriktu.

„Moram priznati da je ovo jedna od faza koja će se u narednom periodu ubrzano odvijati. Zadovoljan sam što su i pojedina grafička rješenja, piktogrami, samo obilježavanje prilagođeni situaciji na terenu i urađeno je što se moglo uraditi u ovoj fazi i velika je stvar što smo dobili podršku od međunarodnog donatora“, istakao je Đurić.

Lazar Radovanović, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom, kazao je da je Ekonomski fakultet glavni nosilac projekta i da je dio projekta finansirao s ciljem kako bi se promovisao Brčko distrikt BiH kao turistički potencijal u BiH i šire.

Stevan Stević, rukovodilac projekta, istakao je da su u ovom projektu izdvojena 33 objekta za koje su u ovoj etapi ponudili kao način mapiranja na „google mapu“ i signalizacije koje će kasnije biti fizički postavljene.

„Mi imamo listu potencijalnih objekata i lokaliteta koju sačinjiva njih 140 bilo da su oni historijski, kulturni, nacionalni, turistički i za koje smatramo da predstavljaju nešto što je Distriktu krunski dokaz da imamo potencijal za razvoj turizma. U projektu smo radili na mapiranju turističkih atrakcija i svega onoga što predstavlja turističke potencijale u Brčkom koristeći GPS uređaje i odgovarajuće savremene aplikacije kao i izradi turističke signalizacije kao osnove za buduće fizičko označavanje objekata. Također, ustanovili smo da ne postoji na adekvatan način potpuni obuhvat objekata koji su turistički značajni, a da su na odgovarajući način označeni, odnosno mapirani ili da je urađena signalizacija. Cilj nam je i da jednoga dana u Distriktu bude izrađen katastar turističkih potencijala koji bi bio sveobuhvatni elektronski sistem za evidenciju, praćenje, klasifikaciju, kategorizaciju objekata kako onih postojećih tako i onih koji će biti buduća atrakcija“, kazao je Stević dodajući da je Ekonomski fakultet kroz projekat pokazao da stoji na raspolaganju Vladi Brčko distrikta BiH i institucijama koji podržavaju ovakve projekte i da žele da nastave da rade na sličnim projektima.