Predstavnici Distrikta razgovarali s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem

2.10.2019. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić zajedno s predsjednikom Skupštine Brčko distrikta BiH Esedom Kadrićem i njegovim zamjenikom Ivom Filipovićem danas se sastao u Gradskoj vijećnici s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem gdje su razgovarali o temama koje su od interesa za Distrikt i BiH.

Image for news

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da je iskazana spremnost da nivo BiH u okviru budžeta podrži odgovarajuće projekte koji su od interesa za Distrikt i BiH.

„Prije svega to se najviše odnosi na oblast putne infrastrukture. Nezaobilazna tema bile su aktivnosti u vezi s gradnjom autoputa koji će dijelom prolaziti kroz Distrikt i radi se o značajnoj putnoj saobraćajnici koja je od ekonomskog, ali i ukupnog društvenog interesa i za BiH i našu lokalnu zajednicu. Također, mi smo sa svoje strane kandidovali i pitanje rekonstrukcije ili rješavanje problema graničnog prelaza između BiH i Hrvatske ovdje u Brčkom i tu smo naišli na razumijevanje i podršku od strane Vijeća ministara BiH“, kazao je Milić dodajući da se na današnjem sastanku razgovaralo i o osiguravanju uslova za sprečavanje odlaska mladih s prostora Distrikta i BiH.

„Ekonomski razlozi nisu u vrhu razloga koji dovode do odlaska mladih. To je, prije svega, osiguravanje stabilne političke situacije, osiguravanje perspektivnosti ili izgleda za mlade ljude da ovdje dugoročno mogu vidjeti svoju budućnost i mislim da je to zajednički zadatak na kojem svi moramo raditi“, rekao je Milić.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da Brčko distrikt BiH može biti dobar primjer i paradigma iskazane pozitivne političke volje, dobre saradnje unutar političkih subjekata, naroda i građana s ciljem pronalaženja najkvalitetnijih rješenja bitnih za daljnji razvoj Distrikta i jačanja njegovih ekonomskih i društvenih kapaciteta kao i povećanje nivoa životnog standarda svih građana, posebno mladih ljudi.

„Brčko je uistinu paradigma onoga što želimo da napravimo u čitavoj BiH. Infrastruktura je baza i osnov ekonomskog razvoja svakog dijela BiH, pa i Distrikta koji se nalazi na dobroj poziciji. Tu je i „Luka“ koja se može staviti kao jedan od bitnih infrastrukturnih objekata i punktova trgovinskih razmjena BiH s čitavom Evropom. Kada je u pitanju most u Brčkom, Vijeće ministara BiH će biti dio tog projekta za koji se nadamo da će u najskorije vrijeme rezultirati obnovom i rekonstrukcijom mosta i omogućavanjem normalnog prometa. Također, pitanje odlaska mladih ljudi još uvijek je najvažniji ili najveći ekonomski problem s kojim se susrećemo u BiH i fokus našeg djelovanja jeste da kreiramo pozitivnu atmosferu unutar BiH koja će omogućiti ekonomski razvoj i zadržati mlade obrazovane ljude“, kazao je Zvizdić poručujući da ako se žele zadržati mladi ljudi potrebno je slati poruke stabilnosti, mira, sigurnosti i poruke ekonomskog prosperiteta.

„Sve to može i mora imati jednu bazu, a to je pozitivna politička volja da rješavamo stvari u interesu građana i naroda u BiH.“

Nakon održanog sastanka predsjedavajući Vijeća ministara BiH i gradonačelnik obratili su se prisutnima na svečanom otvaranju Sajma mladih preduzetnika projekat „Nexus“ i Samit mladih „BOSP EXPO 2019“ u TC Tropik u brčanskom naselju Grčica, te ujedno i obišli sajamski prostor.