Intenzivni ljetni kurs "Transparency and legality of the civil servant activities: legislative and economic outlines from the EU anticorruption experiences", Sarajevo, 15-26. jula 2019.

Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini u okviru IPA projekta „Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System“ osigurala je sredstva za stipendiranje dva intenzivna akademska kursa u 2019. i 2020. godini.

Image for news

Cilj Projekta je podrška integracijskim procesima Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju putem edukacije državnih službenika za usklađivanje domaćeg političkog sistema s evropskim načelima i politikama.

Implementator Projekta je Univerzitet „Parthenope“ u Napulju, Italija.

Projekt S.I.P.P.A.S. predviđa provedbu dva kratka intenzivna akademska kursa pod nazivom „Transparency and legality of the civil servant activities: legislative and economic outlines from the EU anticorruption experiences“ („Transparentnost i zakonitost aktivnosti državnih službenika: zakonodavni i ekonomski pregled iz iskustava EU u borbi protiv korupcije“).

Prvi intenzivni kurs će se održati u periodu od 15. do 26. jula 2019. godine u sali za obuku Direkcije za evropske integracije, Đoke Mazalića 5, Sarajevo.

Drugi intenzivni kurs će se održati na ljeto 2020. godine u Banjoj Luci (termin će se utvrditi naknadno, nakon čega će se institucijama uputiti novi poziv).

Na oba intenzivna kursa moći će se prijaviti do 20 državnih službenika svih upravnih nivoa (državni, entitetski, Brčko distrikt BiH), a sudjelovanje je besplatno. Kurs se u potpunosti odvija na engleskom jeziku.

Prijave na intenzivni kurs koji će se održati u Sarajevu za državne službenike institucija Bosne i Hercegovine slati do 5. jula 2019. godine preporučenom poštom na adresu Bulevar mira 1, 76101 Brčko ili dostaviti na protokol u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH s naznakom za Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za ljudske resurse.

Više informacija u priloženom Pozivu.