Održan okrugli sto na temu „Prava nacionalnih manjina“

11.3.2019. Okrugli sto na temu „Prava nacionalnih manjina“ koji se održava u okviru projekta „Jačanje nacionalnih manjina“ i implementira u pet općina u BiH održan je danas u hotelu „Jelena“ u Brčkom.

Image for news

Cilj okruglog stola je uključivanje vlasti i provođenje politika koje se bore protiv svih oblika diskriminacije, kao i inkluzija i zaštita ljudi i nacionalnih manjina, te da nacionalne manjine primijete da ih lokalna zajednica prihvata da kao ravnopravni stanovnici Distrikta ostvaruju svoja prava koja su im dale sve konvencije Evrope i svijeta.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH rekao je da Distrikt ima specifična rješenja kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina kao i izborno zakonodavstvo koje predviđa obavezna dva poslanička mjesta za predstavnike nacionalnih manjina u Skupštini Brčko distrikta BiH.

„Međutim, to nije jedino kako bi se promovisala i unaprijedila prava nacionalnih manjina koja žive na području Distrikta. Iz tog razloga organizovali smo ovaj okrugli sto koji treba da ponudi odgovore na neka od važnijih pitanja“, kazao je Milić.

Želimir Lalić, šef Odsjeka za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kazao je da je zadovoljan stanjem prava nacionalnih manjina u BiH, ali da pored toga postoje dva ključna pitanja koja je potrebno riješiti.

„Ta pitanja se već duži niz godina protežu kroz preporuke Evropske komisije i Vijeća Evrope, a to je dvije škole pod jednim krovom gdje se radi o diskriminaciji učenika i pasivno biračko pravo Sejdić – Finci i ostali. Mi imamo i druge aktivnosti koje BiH provodi zajedno s entitetima i Vladom Distrikta kao što je realizacija Akcionog plana za Rome gdje postižemo jako dobre rezultate i izdvajamo značajna sredstva“, kazao je Lalić.

Admira Ramić, savjetnik gradonačelnika Brčko distrikta BiH i koordinator projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“, naglasila je da je Distrikt lokalna zajednica koja ima jasne mehanizme zaštite nacionalnih manjina što se, kako ističe, ogleda kroz činjenicu da u Skupštini Distrikta imaju dva poslanika iz reda nacionalnih manjina i Komisiju za ljudska prava, kao referenca za pitanje obrazovanja Roma.

Adnan Pašalić, član projektnog tima za realizaciju projekta, kazao je da situacija u Brčkom nije u potpunosti na zadovoljavajućem nivou jer, kako kaže, Distrikt jedini nema pravni okvir u ovoj oblasti.

„To je jedan od razloga zašto smo se odlučili za održavanje ovog okruglog stola koji će iznjedriti i određene zaključke, a pretpostavljam da će jedan od zaključaka biti da grad Brčko sačini i usvoji pravni okvir za zaštitu nacionalnih manjina“, kazao je Pašalić.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Jačanje nacionalnih manjina“ koji finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, a provodi ga Tim za implementaciju pri Kabinetu gradonačelnika Brčko distrikta BiH.