Objavljen Nacrt аkcionog plana za reformu javne uprave u BiH

8.6.2020. Akcioni plan za reformu javne uprave detaljnije razrađuje strateške ciljeve i mjere iz Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018–2022, koji je Vlada Brčko distrikta BiH odobrila na 38. redovnoj sjednici.

Image for news

Dokument sadrži aktivnosti koje će biti provedene kao i rokove, precizira odgovornost institucija za provođenje pojedinačnih aktivnosti, indikatore koji trebaju biti postignuti te daje procjenu vrijednosti intervencija.

Cilj dokumenta je da posluži kao instrument za efikasno provođenje planiranih reformskih ciljeva i mjera i dostizanje pokazatelja napretka procesa reforme javne uprave u narednom srednjoročnom periodu.

Pozivamo javnost da svojim prijedlozima i komentarima da doprinos izradi što kvalitetnijeg akcionog plana. Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana / interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informiranost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je od  8. do 23. juna 2020. godine, a komentare, prijedloge i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adresu: vesna.misovic@bdcentral.net.