OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

13.3.2020. Odlukom Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000049/20 od 11. 3. 2020. godine, proglašeno je postojanje ugroženosti stanovništva u Brčko distriktu BiH od epidemije zarazne bolesti – korona virusa (COVID-19), opasne po zdravlje i život ljudi.

Image for news

Uvažavajući prethodno, a s ciljem preduzimanja preventivnih mjera, obavještavaju se pravni subjekti koji obavljaju djelatnost na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da su dužni poštovati sve odluke, naredbe, preporuke i druge mjere koje donese Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za javno zdravstvo, Higijensko-epidemiološka služba i Krizni štab Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, posebno u pogledu pojačanih higijensko-sanitarnih mjera čišćenja i dezinfekcije. 

Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat vršit će kontrolu provođenja mjera koje usvoji Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge i postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

O provođenju higijensko-sanitarnih mjera pravni subjekti su obavezni voditi evidenciju, koju će predočiti inspektoru na uvid, kao i istu istaknuti na vidno mjesto u objektu.
 

 

Ured gradonačelnika

Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat