Obavještenje za dodjelu donacija

15.9.2022. Odredbama važećeg Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Odlukom o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija gradonačelnika Brčko distrikta BiH predviđena je mogućnost raspodjele sredstava na ime donacija koje gradonačelnik Brčko distrikta BiH, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH, dodjeljuje fizičkim licima i udruženjima i fondacijama tokom kalendarske godine.

Image for news

Ovim putem gradonačelnik Brčko distrikta BiH obavještava sva fizička lica, te udruženja i fondacije, koji ispunjavaju kriterije predviđene Odlukom o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, da mogu podnijeti zahtjev za dodjelu donacija.

U prilogu ovog obavještenja možete preuzeti Odluku o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija gradonačelnika Brčko distrikta BiH, kao i obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacije.

Odluka o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija gradonačelnika

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija gradonačelnika

Obrazac za donacije gradonačelnika

Opšti obrazac (fizička lica)