Stipendiranje specijalističkog postdiplomskog studija u akademskoj 2019/2020. godini kroz projekt S.I.P.P.A.S.

Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini u okviru IPA projekta „Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System“, osigurala je sredstva za stipendiranje specijalističkog postdiplomskog studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Image for news

Cilj Projekta je podrška integracijskim procesima Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju putem edukacije državnih službenika za usklađivanje domaćeg političkog sistema s evropskim načelima i politikama.

Implementator Projekta je Univerzitet „Parthenope“ u Napulju, Italija.

Projekt S.I.P.P.A.S. predviđa provedbu prvog nivoa univerzitetskog magistarskog studija pod nazivom „EU transparency and corruption prevention policies within public administration“ („Politike EU o transparentnosti i prevenciji korupcije unutar javne uprave“).

Na studij se prima do 15 državnih službenika svih upravnih nivoa, od toga je za Brčko distrikt BiH predviđeno jedno mjesto. Projekt pokriva sve troškove sudjelovanja.

Studij se u potpunosti odvija na engleskom jeziku, a održat će se u periodu od septembra 2019. do jula 2020. godine u Napulju, Italija.

Prijave na studij za državne službenike institucija Bosne i Hercegovine slati do 15. jula 2019. godine preporučenom poštom na adresu Bulevar mira 1, 76101 Brčko ili dostaviti na protokol u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH s naznakom za Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za ljudske resurse.

Više informacija u priloženom Pozivu.