Пројекат хитног опоравка од поплава

Пројекат хитног опоравка од поплава БиХ, који се финансира кредитним средствима Свјетске банке у вриједности од 5.000.000,00$, са периодом реализације јули 2014.године до 30.јуна 2019.године. 
У оквиру Пројекта реализују се 3 компоненте и то: 
И Компонента Пројекта је била компонента којом су се покриле набавке роба и услуга за вријеме поплава у вриједности цца 2.100,000,00 КМ.
ИИ Компонента је компонента обнове инфраструктуре и у оквиру које се реализује обнова и реконструкција 5 мостова, 2 путна правца, дио Савског насипа, чишћење водотока, каналске мреже Обједа и гравитационог испуста у вриједности цца 4.400.000,00 КМ.
ИИИ Компонента јачања капацитета и оперативни трошкови Пројекта и у оквиру ове Компоненте урађена су два документа: Студија јачања капацитета Брчко дистрикта БиХ и Процјена угрожености територије Брчко дистрикта БиХ као и оперативни трошкови реализације самог Пројекта вриједности цца 600.000,00 КМ.

Јавни позиви

Посљедњи документи

еГрађани