Poziv za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga za Stratešku platformu razvoja Brčko distrikta BiH

21.7.2020. Pozivaju se građani, poslovni ljudi, predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, nezaposleni i zaposleni, učenici i studenti, iseljenici kao i ostali zainteresovani za razvoj Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da dostave primjedbe, sugestije i prijedloge za Stratešku platformu razvoja Brčko distrikta BiH koja obuhvata prva dva dijela Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027 (Situacionu analizu stanja 2015–2019 i Stratešku orijentaciju do 2027).

Image for news

Planirano je da se nacrt Strategije razvoja kompletira do kraja 9. mjeseca ove godine programskim i operativnim dijelom, u kojima će se razraditi strateška orijentacija definisana u Strateškoj platformi. 

Eventualne primjedbe, sugestije i prijedloge za korekcije i dopune Strateške platforme, kao i prijedloge mjera i projekata za njenu razradu u programskom i operativnom dijelu zainteresovani mogu dostaviti najkasnije do 30. 7. 2020. godine Oliveru Gušiću, predsjedniku Odbora za razvoj, operativnog tijela za provođenje procesa izrade i provedbe Strategije razvoja Brčko distrikta BiH do 2027. godine, na adresu oliver.gusic@bdcentral.net, ili Almiri Čolaković, zamjenici predsjednika Odbora, na adresu almira.colakovic@bdcentral.net.

STRATEŠKA PLATFORMA u sklopu izrade Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027